Виховання, головним чином, повинно засіяти наші серця корисними для індивіда і суспільства звичками. (К. Гельвецій)
Проблемна тема школи на 2017-2018 навчальний рік«Пошук шляхів інтеграції дитини до сучасного життя»

Проблемна тема методичного об'єднання класних керівників«Виховання особистості на цінностях»


Мета: удосконалення навчально-виховного процесу через створення сучасного освітнього середовища, спрямованого на формування конкурентно здатного випускника нової української школи.

Завдання:
ü Подальший розвиток відкритого виховного простору, спрямованого на плекання української ідентичності дитини, оволодіння нею ключовими життєвими компетентностями та загальнолюдськими цінностями;
ü Створення громадсько активної демократичної школи;
ü Забезпечення умов для розвитку та становлення особистості, виявлення і реалізація потенційних можливостей кожної дитини.


Члени методичного об’єднання класних керівників:

П.І.Б.
клас
Проблема, над якою працює класний керівник
1
Онищук С.Г.
1-А
Виховання в школярів поваги до державних символів
2
Жуля М.В.
1-Б
Виховання в школярів поваги до державних символів
3
Тропнікова Г.С.
1-В
Формування в школярів базових загальнолюдських цінностей
4
Гієвська З.М.
2-А
Формування в школярів основних національних цінностей і ціннісного ставлення до держави й суспільства
5
Шушпанова А.І.
2-Б
Формування національно-патріотичного виховання як шлях розвитку гармонійної особистості
6
Стрелкова М.О.
2-В
Формування національного виховання як шлях розвитку гармонійної особистості
7
Паніна І.О.
3-А
Впровадження і використання здоровязбережувальних технологій як шлях розвитку гармонійної особистості
8
Корольова В.Г.
3-Б
Формування національного виховання як шлях розвитку гармонійної особистості
9
Копилова Г.П.
3-В
Розвиток культури спілкування та поведінки в творчої та діловій грі
10
Циганкова А.М.
4-А
Формування учнівського колективу та розвиток творчих здібностей учнів
11
Давиденко І.М.
4-Б
Особливості міжособистісних стосунків у дитячому колективі
12
Козловська О.В.
4-В
Формування в школярів базових загальнолюдських цінностей
13
Мірошник Л.Л
5-А
Формування ціннісного ставлення особистості до себе
14
Григорян Н.Ю.
5-Б
Долучення школярів до системи культурних цінностей українського народу
15
Мостова Н.В.
5-В
Формування ціннісного ставлення до природи
16
Коваленко Т.П.
6-А
Формування ціннісного ставлення особистості до себе
17
Кравченко І.М.
6-Б
Долучення школярів до системи культурних і духовних цінностей рідного краю
18
Стадник Є.М.
6-В
Виховання й розвиток позитивно орієнтованої особистості з активною життєвою позицією
19
Міндра Н.А.
7-А
Формування в школярів ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю
20
Крутієнко О.М.
7-Б
Використання національних традицій у формуванні ціннісного ставлення особистості до історії і культури українського народу
21
Янчукова І.Л.
7-В
Використання національних традицій у формуванні ціннісного ставлення особистості до історії і культури українського народу
22
Бєляєєва Г.О.
8-А
Виховання в школярів поваги до законів держави
23
Шеремет В.Г.
8-Б
Формування позитивного миро сприйняття на основі вивчення сучасного етикету
24
Філіппова О.О.
8-В
Формування в школярів потреби у високих культурних і духовних цінностях та їх подальшому збагаченню
25
Банних М.І.
9-А
Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості учнів
26
Пономарьова І.О.
9-Б
Формування в школярів ціннісного ставлення до історичних і культурних надбань рідного краю
27
Кобзар Л.В.
10
Використання національних традицій у формуванні ціннісного ставлення особистості до історії і культури українського народу
28
Колода І.Ю.
11
Формування в учнів національної свідомості, любові до свого народу